FreeRun17

FreeRun17 byl věnován na pomoci Dennímu stacionáři ROSA, který sídlí v Bystřici nad Pernštejnem. ROSA je zařízení pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením. Klienti tráví svůj volný čas v centru, kde mají program plný her a jiných aktivit.

Po prvním ročníku FreeRun16 jsme si napsali seznam cílů, které jsme chtěli dosáhnout v dalším roce a ty se nám podařilo zdolat. Trojnásobná účast, připravit více domácích dobrot (více na stránkách muchbetterfood.com), sportovat s lidmi, kteří mají stejný zájem, a samozřejmě pomáhat dál.

FreeRun17 se konal 10.6.2017 znovu v Bobrové. Akce se zúčastnilo 146 sportovců, čili trojnásobek počtu z minulého roku. Všichni, kteří běželi, jeli na kole nebo si trasy pouze prošli, obdrželi památeční medaile. Tyto medaile měly veliký význam, protože kapka, která je hlavní část medaile, byla vytvořená klienty ROSY. Pro děti byl připraven „Dráčkův mini závod“. Během celé akce bylo možné si zakoupit tombolu,vyhrát krásné ceny a přispět i touto cestou. Právě díky všem zúčastněným a dalším sponzorům se podařilo vybrat krásných 38.200 Kč, tato částka tak putovala přímo na pomoc klientům ROSY.

Denní stacionář Rosa použil část peněz k rekonstrukci, kde vznikne terapeutická zahrada s využitím i pro uživatele s těžkým postižením. Díky příspěvku 20.000Kč jsme součástí tohoto krásného projektu.

Někteří pečující nevlastní automobil a místní doprava není bezbariérová, proto jsme dále přispěli částkou 18.200Kč na pokrytí nákladů dopravy klientů do stacionáře. Více informací si můžete přečíst zde: https://bit.ly/2Gnp2GE.

Podívejte se na naše další projekty

FreeRunHelps, z. s.
freerunpomaha@gmail.com